Spor Salonu Standartları Nedir?

Açmayı düşündüğünüz spor salonuna göre bu sorunun cevabı değişmektedir çünkü spor deyince işin içine vücut geliştirme, pilates, dans, jimnastik v.b bir çok branş girmektedir ve faaliyet alanınıza uygun olacak şekilde ilgili federasyonun web sitesine girebilir, güncel talimatları inceleyebilirsiniz.

Spor salonu standartlarını konuşacağımıza göre, en yaygın ve popüler olan vücut geliştirme & fitness salonlarını ele alabiliriz diğer taraftan bir girişimci, bir yönetici yada spor salonuna giden bir üye olabilirsiniz. Her halükarda sahip olmanız gereken standartları bilmek size fayda sağlayacaktır.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından oluşturulan “Özel Spor Salonları Talimatı”nı aşağıda bulabilirsiniz. Olurda bir spor salonu açacak olursanız son kez federasyonun web sitesi olan www.tvgfbf.com adresini ziyaret etmenizde garanti olacaktır çünkü bu tür mevzuatlar belli aralıklarla güncellenebiliyor.

Spor Salonu Standartları Nedir

TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS FEDERASYONU
KARAR TARİHİ : 27 OCAK 2008
KARAR NO : 22

TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS FEDERASYONU
ÖZEL SPOR SALONLARI TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde – 1
1.1. Bu Talimatın amacı; Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu spor dallarını ve spor
donanımlarını, hangi ad altında olursa olsun bünyesinde bulunduran salonlar ile spor
merkezlerini en etkili şekilde sisteme sokmak, gerçek veya tüzel kişilerce işletilecek salonlar ile
spor merkezlerinin uyacakları kuralları ve bunların denetimi ile ilgili yöntem ve ilkeleri
belirlemektir.

Kapsam
Madde – 2
2.1. Bu Talimat; Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu spor dallarını ve spor donanımlarını, hangi
ad altında olursa olsun bünyesinde bulunduran gerçek veya tüzel kişilerce işletilecek salonlar ile
spor merkezlerinin uyacakları kuralları ve bunların denetimi ile ilgili yöntem ve ilkeleri kapsar.

Dayanak
Madde – 3
3.1. Bu Talimat; 21.5.1986 Tarih ve 3289 Sayılı “ Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve
Görevleri Hakkındaki Kanun ” un Ek – 9. Maddesi ve 04 / 07 / 2007 Tarih ve 26572 Sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ GSGM – Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness
Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde – 4
4.1. Bu Talimatta geçen;
Genel Müdürlük : Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Federasyon : Vücut Geliştirme Ve Fitness Federasyonunu,
Yönetim Kurulu : Vücut Geliştirme Ve Fitness Federasyonu Yönetim Kurulunu,
Disiplin Kurulu : Vücut Geliştirme Ve Fitness Federasyonu Disiplin Kurulunu,
Antrenör Talimatı : Vücut Geliştirme Ve Fitness Federasyonu Antrenör Talimatını,
İl Başkanlığı : İlin Valisini,
İl Müdürlüğü : Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğünü,
İlçe Müdürlüğü : Gençlik Ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
İl Temsilcisi : Vücut Geliştirme Ve Fitness Federasyonu İl Spor Dalı Temsilcisini,
Uzman : Konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip denetleyiciyi,
Spor Dalı : Federasyon bünyesinde yer alan spor dallarını,
Özel Spor Salonu : Gerçek veya tüzel kişiler tarafından vücut geliştirme ( body, body building,
GYM ), fitness ve bilek güreşi sporları yapmak amacıyla açılan tüm salon
veya merkezleri yerleri,
Antrenör : Federasyonca onaylı belgeyi alan ve Antrenör Talimatındaki koşulları
taşıyan, her aşamadaki öğretici, çalıştırıcı veya eğitmeni,
Sporcu : Spor salonunda spor çalışmalarına katılacak olanları,
Yetki Belgesi : Spor salonunda Federasyonla ilgili spor dalında çalışma yapılabilmesi için
Federasyonca verilen onaylı belgeyi, Tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler

Spor Salonu Ölçüleri
Madde – 5
5.1. Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu spor dalları ile ilgili sportif çalışmaların yapılacağı
salon veya merkezlerin boyutlarının; her spor dalı için ayrı, benzer spor dallarında aynı alanlar
kullanılması ve kullanılacak alanların Federasyonca belirlenen ölçülerde olması zorunludur.

5.2. Salonların ölçüleri:
Çalışma alanı en az : 125 m²
Bay soyunma odası en az : 15 m²
Bayan soyunma odası en az : 15 m²
Dinlenme yeri en az : 15 m²
Toplam büyüklük en az : 170 m²
Tavan yüksekliği ise en az : 2.50 m. olmalıdır.

Spor Salonu Veya Spor Merkezlerinin Nitelikleri
Madde – 6
6.1. Kulanım alanı 8 m² den az olmamak üzere; en az bir soyunma odasının olması,
6.2. Bayan ve erkek sporcuların birlikte çalışacağı Spor salonunda en az iki soyunma odasının
olması,
6.3. Bay ve bayan soyunma odalarının her birinde metal veya ahşap en az 10 soyunma dolabının
olması,
6.4. Odaların aydınlatma ve ısıtma sisteminin bulunması, ısısının en az 18 santigrat derecede olması,
6.5. Spor salonunun bütün birimlerinin genel sağlığa uygun koşullar taşıması,
6.6. Kullanım alanı 15 m² den az olmamak üzere; en az bir dinlenme salonu bulunması, dinlenme
salonunun zemininin halı, parke ve benzeri maddelerle kaplanmış olması,
6.7. Bayan ve erkek sporcuların birlikte spor yaptığı Spor salonunda iki ayrı soyunma odası ve bu
odalarda en az birer duş ve tuvaletin bulunması,
6.8. Çalışma yapıldığı sürece duşların sıcak suyunun bulunması,
6.9. Spor salonunda spor çalışmasının yapıldığı yerin ısısının 18 santigrat derecenin altına
düşmemesi,
6.10. Havalandırmanın yeterli düzeyde olması ve çalışma alanı sporcu sayısına göre yeterli düzeyde
olması,
6.11. Yeterli havalandırması olmayan yerlerde işletilecek salonlarda; mutlaka aspiratör veya fan tipi
havalandırma, bodurum konumundaki salonlarda ise; mutlaka özel havalandırma donanımının
olması,
6.12. Çalışma zemininin; spor dallarının özelliğine göre uygun malzemelerle kaplanmış olması,
6.13. Yangın ve benzeri doğal yıkımlara karşı 2 adet yangın söndürme tüpü, 1 yangın çıkışı, 1 tehlikeli
durum alarmı gibi araç ve donanımların bulundurulması,
6.14. Spor salonunda yapılacak çalışma sırasında gürültü, kirlilik gibi nedenlerle çevrenin rahatsız
edilmemesine yönelik her türlü önlemlerin alınmış olması,
6.15. Sporcuların can güvenliğine yönelik önlemlerin alınmış olması,
6.16. Çalışma alanında yaralanma ve kazalara yol açacak direk, sütun ve benzeri engelleyicilerin
keskin kenarlarının ve sivri uçlarının darbeyi emici yumuşak malzemelerle kaplanmış olması
zorunludur.

Spor Salonu Veya Spor Merkezlerinde Bulunması Zorunlu Spor Araç – Gereçleri
Madde – 7
7.1. Çalışma sırasında, çalışma gurubunda bulunan sporcu sayısına yetecek kadar spor araç –
gereçlerinin bulundurulması zorunludur. Bu araç – gereçler:
7.1.1. Mide ve bel kasları için:
7. 1.1.1. Sit – Ups mekik sehpası : 2 adet.
7. 1.1.2. Romen chair mekik sehpası : 1 adet.
7. 1.1.3. Heyper extension – bel için : 1 adet.
7. 1.1.4. Çiftli twister : 1 adet.
7.1.2. Göğüs kasları için:
7. 1.2.1. Bench sehpası – bar koymalı : 2 adet.
7. 1.2.2. Bench sehpası – düz : 2 adet.
7. 1.2.3. Incline bench sehpası – üst göğüs kası için : 1 adet.
7. 1.2.4. Decline bench sehpası – alt göğüs kası için : 1 adet.
7. 1.2.5. Ayarlı bench sehpası – alternatif çalışmalar için: 1 adet.
7. 1.2.6. Butter fly ( polaris ) : 1 adet.
7. 1.2.7. Cable crossover – göğüs ve kol kasları için : 1 adet.
7.1.3. Koltukaltı ( kanat ) kasları için:
7. 1.3.1. Pulldawn ( lat machine ) : 1 adet.
7. 1.3.2. Chins ( barfiks ) ve dips beraber veya ayrı ayrı: 1 adet.
7. 1.3.3. Rowıng machine : 1 adet.
7.1.4. Omuz kasları için:
7. 1.4.1. Multi press machine / scholder press machine : 1 adet.
7.1.5. Kol kasları için:
7. 1.5.1. Scot curl – ön kol için : 1 adet.
7. 1.5.2. Serbest ağırlıklar, küçük dumbell :1 Takım – 5 kg. dan 25 kg.’a kadar.
7. 1.5.3. Uzun bar : 3 adet.
7. 1.5.4. Kısa bar : 3 adet.
7. 1.5.5. Serbest ağırlıklar:
1 kg. : 2 adet.
2.5 kg. : 4 adet.
5 kg. : 8 adet.
10 kg. : 8 adet.
20 kg. : 10 adet.
7.1.6. Bacak kasları için:
7. 1.6.1. Leg curl machine – arka bacak kasları için : 1 adet.
7. 1.6.2. Leg extension – ön bacak kasları için : 1 adet.
7. 1.6.3. Squat sehpası – ön bacak kasları için : 1 adet.
7. 1.6.4. Leg press machine – ön bacak kasları için : 1 adet.
7. 1.6.5. Hack squat machine – ön bacak kasları için : 1 adet.
7. 1.6.6. Total hip machine – iç bacak ve basen için : 1 adet.
7.1.7. Baldır ( calf ) kasları için:
7. 1.7.1. Standing calf machine : 1 adet.
7. 1.7.2. Seated calf machine : 1 adet.
7.1.8. Kalp sağlığı için cardıo aletleri:
7. 1.8.1. Nabız ölçerli bisiklet : 2 adet.
7. 1.8.2. Nabız ölçerli yürüyüş bandı : 2 adet olarak bulundurulması zorunludur. Bu
araç – gereçler nitelik ve nicelik açısından, zamanın gerektirdiği koşullara
uygun olarak Federasyonca yeniden düzenlenebilir.

Salonların Sınıflandırılması
Madde – 8
8.1. Spor Salonu Veya Spor Merkezlerindeki;
8.1.1. 200 m² ye kadar olan salonlar : III. Sınıf,
8.1.2. 400 m² ye kadar olan salonlar : II. Sınıf,
8.1.3. 800 m² ye kadar olan salonlar : I. Sınıf,
8.1.4. 800 m² den büyük salonlar : I. Sınıf lüks basamağında yer alırlar.
8.2. Otellerdeki Spor Salonlarında;
8.2.1. 100 m² çalışma alanı ile birlikte 50 m² aletsiz çalışma alanı ve tüm kas guruplarının
çalıştırılmasına yönelik aletlerin yeterli nitelik ve sayıda olması gerekir. Buna göre:
8. 2.1.1. 4 Yıldızlı Otel spor salonları : I. Sınıf,
8. 2.1.2. 5 Yıldızlı Otel spor salonları : I. Sınıf lüks basamağında yer alırlar.
8.3. Üniversitelerdeki Spor Salonlarında; 100 m² çalışma alanı ile birlikte 50 m² aletsiz çalışma alanı
ve tüm kas guruplarının çalıştırılmasına yönelik aletlerin yeterli nitelik ve sayıda olması gerekir.

Antrenör Çalıştırma Zorunluluğu ve Antrenörlerinin Yıllık Vizeleri
Madde – 9
9.1. Spor salonları veya spor merkezleri; bünyelerinde, en az 2. kademede bir sözleşmeli antrenör
bulundurmak zorundadırlar. Buna bağlı olarak Spor Salonu Veya Spor Merkezlerinde:
9.1.1. III. Sınıf salonlarda : En az bir tane II. veya III. kademe antrenör
9.1.2. II. Sınıf salonlarda : En az bir tane II. veya III. kademe antrenör ve en az bir tane I.
kademe yardımcı antrenör.
9.1.3. I. Sınıf salonlarda : En az bir tane III. kademe antrenör ve en az iki tane I. kademe
yardımcı antrenör.
9.1.4. I. Sınıf lüks salonlarda : En az bir tane III. veya IV. kademe antrenör, en az bir tane II.
kademe antrenör ve en az iki tane I. kademe antrenör çalıştırılması zorunludur.
9.2. II. veya III. sınıf salonlar; isterlerse, I. Kademe yardımcı Antrenör de bulundurabilirler
9.3. Henüz ikinci kademe antrenör olmayan yerlerde birinci kademe antrenör çalıştırılabilir.
9.4. İşverenle antrenör arasında yapılan sözleşmeler 1 yıllık olarak yapılır ve yıl sonunda yenilenir.
9.5. Antrenörlerin belgesi, salonda herkesin görebileceği yere asılır.
9.6. Yönetim Kurulunca o yıl için belirlenmiş olan antrenör ödentilerini, her yıl 01 – 31 Ocak
tarihleri arasında Federasyonun ilgili banka hesabına ödemek zorundadırlar.
9.7. Antrenör ödentileri salon tarafından ödenecek ise; banka alındı belgesine, “ ANTRENÖR
YILLIK ÖDENTİSİ ” açıklaması yazılacaktır. Eğer antrenör ödentileri antrenörün kendisi
tarafından ödenecek ise; banka alındı belgesine antrenörün adı da eklenerek “ ………….
……….. ANTRENÖR YILLIK ÖDENTİSİ ” açıklaması yazılacaktır.
9.8. Yıl içinde; sözleşmeli antrenörü ile herhangi bir nedenle sözleşmesini bitiren spor salonları, 15
gün içerisinde yeni antrenörle sözleşme imzalamak ve yetki belgesi ücreti ödemeden yetki
belgesini yeniletmek zorundadır.
9.9. Spor salonları veya spor merkezleri bünyelerinde çalışacak antrenörlerin Federasyonun Antrenör
Talimatındaki koşulları taşıması zorunludur.
9.10. Antrenör Talimatındaki kural ve koşullara aykırı antrenör çalıştıran işyerlerinin Yetki Belgeleri
geçersiz kılınarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur; ayrıca, antrenörleri de
Disiplin Kuruluna verilir.
9.11. Antrenörler; aynı il veya ilçelerinde ikiden fazla Spor salonuyla sözleşme yapamazlar. Ayrıca
başka illerde çalışamazlar.
9.12. Sözleşme yapan antrenör çalışma saatleri içerisinde; hastalık ve doğal yıkımlar gibi özel
durumlar dışında Federasyonun Antrenör Talimatına ve diğer ilgili Talimatlara uygun olarak
görevini aksatmadan yapmak zorundadırlar. Çalışmalarını kurallara uygun olarak yapmayan
antrenörler, Disiplin Kuruluna verilirler.

Sağlık Kuralları
Madde – 10
10.1. Spor salonunda çalışmalar devam ettiği sürece oluşabilecek sakatlıklarda ilk yardım için ilk
yardım dolabı bulundurulur ve Spor salonunda çalışanların görebileceği bir yere asılır.
10.2. İlk yardım dolabının içinde; Pamuk, Tentürdiyot, Oksijenli su, Sargı bezi, Yara bandı, Ağrı
kesici, Aspirin ve Soğutucu jel gibi ilk yardım malzemelerinin kullanıma hazır tutulması
zorunludur.
10.3. Çalışmalara katılan kişilerin spor çalışmalarına alınmalarından önce bir doktor kontrolünden
geçmiş olmalarını salon sorumlusuna belgelemeleri gerekir. Salonda; bununla ilgili her kişi için
birer sağlık dosyası düzenlenir.
10.4. İşletmeci; sporcuların her yıl; kayıt tarihine göre yıllık sağlık kontrolü yaptırmalarını ister.

Yetki Belgesi
Madde – 11
11.1. Spor salonları veya spor merkezleri; vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi spor dallarında
çalışma yapabilmek için Federasyondan “ Yetki Belgesi ” ( Ek – 2 ) almak zorundadırlar.

Yetki Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Belgeler
Madde – 12
12.1. Sınıflarına ( Madde – 8 ) ait Yetki Belgesi yıllık vize ödentisi ile antrenör ödentilerini
Federasyonun ilgili banka hesabına yatırıldığına dair banka ödendi belgesi,
12.2. Yetki Belgesi Başvuru Formu ( Ek – 1 );
12.3. Çalışmada bulunulacak vücut geliştirme, fitness veya bilek güreşi spor dalının antrenör belgesi,
12.4. Antrenörle yapılan en az bir yıllık sözleşme ( Ek – 3 ),
12.5. 3. kişi mali sorumluluk sigortası,
12.6. Spor salonunun onaylı 1 / 100 ölçekli planı,
12.7. Gerçek kişilerin kayıtlı oldukları odadan aldıkları belgesi,
12.8. Tüzel kişilerin şirket ana sözleşmesi, dernek tüzüğü veya vakıf senedinin yayınlandığı gazetenin
bir örneği.
12.9. Belgeler; en az 2’şer adet olarak düzenlenir.

Yetki Belgesi Alma Başvuru Süresi Ve Yetki Belgesinin Verilmesi
Madde – 13
13.1. Yetki Belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler spor salonları veya merkezleri; bir sonraki
yılın Yetki Belgesini alabilmek için her yıl 01 – 31 Aralık tarihleri arasında Federasyonca
belirlenmiş olan belgelerini ve salon donanımlarını hazırlayıp, denetleme ve Yetki Belgesi
isteklerini Yetki Belgesi Başvuru Formu ile Federasyona başvururlar.
13.2. Gerçek ve tüzel kişilerin bu Talimatta belirtilen belgeleri Federasyona vermelerinden sonra,
vücut geliştirme, fitness veya bilek güreşi spor dallarında çalışmalara başlayabilmeleri için; Spor
salonu denetleme görevlilerince yerinde incelenir.
13.3. Gerekli koşulları taşıyıp taşımadıklarına dair denetleme formu doldurularak imzalanır.
13.4. Spor salonunun bu Talimat İlkelerine uygun görülmesi durumunda başvuru sahibinden alınan
belgeler 2 dosya olarak hazırlanır. Dosyalardan biri Federasyona, biri de spor salonunda kalır.
13.5. Dosya Federasyona gönderildikten sonra Yetki Belgesi ücreti Federasyon hesabına yatırılır.
13.6. Yetki Belgesi düzenlendikten sonra Federasyon Başkanlığının onayına sunulur. Onaylanan Yetki
Belgesi, en geç 15 gün içinde iki adet özel hazırlanmış Federasyon Bayrağıyla birlikte ilgililerin
adresine kargo yoluyla gönderilir.
13.7. Yetki Belgesi alan tüm spor salonu veya spor merkezlerinin; Yetki Belgesi ile birlikte özel
hazırlanmış Federasyon Bayrağını, salonlarında uygun olan ve herkes tarafından kolayca
görülebilecek bir yere asmaları zorunludur.
13.8. Yetki belgeleri düzenlendiği tarihten başlayarak bir yıl için geçerlidir.
13.9. Yetki Belgesinin verilmesinden sonra Spor salonu çalışmalarına başlamış sayılır.
13.10. Ödentilerini yapmamış ve Yetki Belgesini almamış spor salonları veya merkezleri;
Federasyonun spor dallarıyla ilgili hiçbir çalışma yapamazlar.
13.11. Yetki Belgesi alımı için belirlenen tarihler dışında yeni açılacak olan spor salonları veya
merkezleri; Talimat ile belirlenmiş olan belgelerini ve salon donanımlarını hazırlayıp, denetleme
ve Yetki Belgesi isteklerini Yetki Belgesi Başvuru Formu ile Federasyona bildirirler.
Federasyonun denetleme ödentisi olarak belirlemiş olduğu bedeli ve Yönetim Kurulunca o yıl
için belirlenmiş olan Yetki Belgesi ve antrenör ödentilerini Federasyonun ilgili banka hesabına
yatırarak ödendi belgesini dilekçelerine eklerler.
13.12. Spor salonları veya merkezleri başka il ya da ilçe sınırları içinde şube açmak isterlerse ayrıca
yeni bir Yetki Belgesi başvurusunda bulunmak ve bütün işlemleri eksiksiz yapmak
zorundadırlar.
13.13. Spor salonu sahibinin salonu işletmekten vazgeçmesi durumunda, Federasyona yapılan yıllık
ödentiler geri ödenmez.

Yetki Belgesi Yıllık Vizeleri
Madde – 14
14.1. Yetki Belgesi almak isteyen spor salonları veya merkezleri; Yönetim Kurulunca, o yıl için
sınıflarına ( Madde – 8 ) göre belirlenmiş olan Yetki Belgesi ödentilerini, her yıl 01 – 31 Ocak
tarihleri arasında Federasyonun ilgili banka hesabına ödemek zorundadırlar.
14.2. Federasyona ödenen Yetki Belgesi yıllık vize ücretinin % 40’ı, salonun bulunduğu ilin İl
Başkanlığına ödenir.
14.3. Federasyon; Yetki Belgesi alan spor salonları veya merkezlerinin çalışmalarının bu Talimat
İlkelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını, izin tarihini temel alarak her yıl kontrol eder.
Uygun olanlar; sınıflarına göre yıllık olarak vize edilir.
14.4. Kendine ait salonu olan spor kulüplerinin; Federasyonca düzenlenen Ulusal Takım Seçme
Yarışmalarından en az ikisine katılarak herhangi bir kategoride ilk üç dereceye girmeleri ve
sporcularının doping testi sonucunun da pozitif çıkmaması durumunda, o yıl için ödedikleri
Yetki Belgesi bedeli kendilerine geri ödenir. Ancak; bu kulüpler, çalıştırdıkları antrenörlerin her
biri için yıllık ödentileri ödemek zorundadırlar.

Denetleme Görevlileri
Madde – 15
15.1. Spor salonu veya spor merkezlerinin denetlenmesi için Federasyon Başkanlığının onayı ile
Federasyondan 1 uzman, denetleme yapılacak ilin il temsilcisi ve İl Başkanlığından bir görevli
olmak üzere en az 3’er kişilik Denetleme Birimleri kurulur.
15.2. Salon denetimleri her yıl, Yetki Belgesi vize tarihinde yapılır.

Denetim
Madde – 16
İl Başkanlıklarınca Yapılacak Denetimler:
16.1. Gençlik Ve Spor İl Başkanlıkları; İl sınırları içinde çalışan salonların Yetki Belgesinin bulunup
bulunmadığını denetlemekle yetkilidir.
16.2. Yetki Belgesi olmadan çalışan salonlara verilecek ceza; Yetki Belgesi tutarının iki katıdır.
16.3. Gençlik Ve Spor İl Başkanlıklarınca yapılan denetimlerde Yetki Belgesi olmadan çalışan spor
salonlarına veya spor merkezlerine gerekli cezayı keser ve kesilen cezanın tamamı, İl Başkanlığı
Bütçesine gelir olarak alınır.
16.4. Yetki Belgesi olmadan çalışan spor salonlarına veya spor merkezlerine ceza kesilmiş olmasına
karşın bu spor salonları veya spor merkezleri Federasyondan Yetki Belgesini almadan o yıl için
çalışmalarını sürdüremezler.
Federasyonca Yapılacak Denetimler:
16.5. Vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi salonlarının; Federasyonca öngörülen kurallara uygun
olup olmadığı, bu Talimatta aranılan koşulları taşıyıp taşımadıkları, spor dalının amacına ve
kurallarına uygun çalışma yapıp yapmadıkları konusundaki denetlenmeleri, Federasyonca her
zaman yapılabilir.
16.6. Denetlemeler; Ek – 4’te yer alan “ SPOR SALONU – SPOR MERKEZİ DENETLEME
BELGESİ ” ile yapılır.
16.7. Spor salonu – spor merkezi sahibi veya yetkilisi; denetleme anında Denetleme Görevlilerine
yardımcı olmak zorundadır.
16.8. Federasyon; Yetki Belgesi alan spor salonları veya merkezlerinin çalışmalarının bu Talimat
İlkelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını, izin tarihini temel alarak her yıl kontrol eder.

Sporcuların Spor Salonlarına Vermesi Gereken Belgeler.
Madde – 17
17.1. Spor salonu veya spor merkezlerinden yararlanmak isteyen kişilerden aşağıdaki belgeler istenir.
7
17.1.1. Adres ve diğer bilgilerin yer aldığı başvuru formu,
17.1.2. Nüfus cüzdanı örneği,
17.1.3. 18 yaşın altındakiler için veli izin belgesi,
17.1.4. Sağlık raporu ( tek doktordan yeterli olacaktır ),
17.1.5. Salonun isteyeceği sayıda vesikalık fotoğraf,

Spor salonu Kayıt Defteri
Madde – 18
18.1. Spor salonu; salonlarında spor yapacak olanların fotoğraflarının, kimlik bilgilerinin, adreslerinin
ve spor beceri bilgilerinin yer aldığı Kayıt Defteri tutmak zorundadırlar.

Spor salonunun Amaç Dışında Kullanılması
Madde – 19
19.1. Spor salonu, açılış izninde belirtilen amacının ve spor dallarının dışında hiç bir şekilde
kullanılamaz. Spor salonu; açılış izninde belirtilen spor dalları ve amacı dışında kullanıldığı
durumda bu Talimatın Disiplin Talimatının ilgili Yaptırım İlkeleri uygulanır.

Spor salonunun Açık Bulunma Saatleri
Madde – 20
20.1. Spor salonunun hangi günlerde, günün hangi saatlerinde açık bulunacağı ve hangi saatlerde
sportif amaçlı çalışma yapılacağı; spor dalının özelliği göz önüne alınarak işletmeci, antrenörler
ve sporcuların ortak kararı ile belirlenir.

Yarışma Düzenleme
Madde – 21
21.1. Spor salonu veya spor merkezlerinde ulusal ve uluslar arası düzeyde düzenlenecek özel
yarışmalar için Federasyondan izin alınması zorunludur.

Sporculardan Alınacak Ödentiler ve Çalışanların Sosyal Hakları
Madde – 22
22.1. Vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi spor dalında çalışan sporculardan alınacak ödenti
tutarlarında herhangi bir sınırlama yoktur. Sporculardan alınacak ödenti tutarları; rahatça
okunabilecek ölçekte olmalı ve Spor salonunun görülebilecek bir yerine asılmalıdır. Spor
salonunda görevli olarak çalışanların her türlü maaş, vergi ve sigorta ödentilerinin karşılanması,
Spor salonu sahibinin sorumluluğundadır.

Spor salonunun Devri
Madde – 23
23.1. Spor salonunun bir başka kişiye devredilmesinde; devir alacak kişi ve kuruluşlardan bu Talimatta
belirtilen belgeler istenir ve tüm ödentiler yeniden alınır. Bu tür devir işlemlerinde önceki Yetki
Belgesi geçersiz olur. Yeni Yetki Belgesi; devir alan kişinin adına düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yaptırım İlkeleri

Çalışma İzin Belgesinin Geçersiz Kılınması Ve Spor salonunun Kapatılması
Madde – 24
24.1. Bu Talimat İlkelerine ve ahlak ve adaba aykırı davranışlar görüldüğünde,
24.2. İdeolojik ve siyasi amaçlı çalışmaların yapıldığının saptanması durumunda,
24.3. Güvenliği bozucu tutum ve davranışlar görüldüğünde denetleme görevlilerince rapor tutulur ve
rapor; işlem yapılması amacıyla İlgili Makamlara gönderilir. Raporun yerinde görülüp
onaylanmasından sonra, suçun ağırlığına göre:
24.3.1. Yetki Belgesi yıllık vize ücretinin katları temel alınarak, parasal yaptırım uygulanır.
24.3.2. Belirli sürelerle kapatma cezası uygulanır.
24.3.3. Son aşamada Yetki Belgesi geçersiz kılınır.
24.4. Yapılacak denetimlerde görülen aksaklıkların verilen süre içerisinde düzeltilmemesi durumunda;
düzenlenen denetleme raporunun Federasyon Başkanlığınca onaylanması üzerine, Spor salonu
bir hafta süreyle geçici olarak kapatılır.
24.5. İkinci denetleme sonunda bu Talimat İlkelerine aykırı durumlar belirlendiğinde Spor salonu üç
aya kadar kapatılır.
24.6. Bir yıl içinde iki defa geçici kapatma cezası verilen Spor salonunda üçüncü kez yapılacak
denetlemede geçici kapatma cezası gerektirecek durumlar saptandığında; Spor salonunun Yetki
Belgesi geçersiz kılınır. Bu şekilde kapatılan spor salonu veya spor merkezlerinin işleticilerinin
yeniden aynı amaçlı Spor salonu çalıştırmalarına izin verilmez.
24.7. Bu Talimat İlkelerine aykırı davrananlar hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda
bulunulur; ayrıca, Federasyonla işlevsel bağı bulunanlar Disiplin Kuruluna verilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son İlkeler

Geçici Madde
Madde – 25
25.1. Bu Talimat yürürlüğe girmeden önce çalışmasına izin verilmiş olan spor salonu veya spor
merkezleri; yürürlük tarihinden başlayarak, 6 ay içinde bu Talimatta öngörülen koşulları yerine
getirmek zorundadır. Aksi yönde davrananlara; bu Talimatın 24’üncü Maddesi İlkeleri uygulanır.

Yürürlük
Madde – 26
26.1. Bu Talimat; Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Federasyon Başkanının Onayı ile GSGM ve
Federasyonun İnternet sayfalarında yayımı tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

Talimatta Yer Almayan Konular:
Madde – 27
27.1. Bu Talimatta yer almayan konularda karar vermeye ve gerekli değişiklikleri yapmaya,
Federasyon Başkanı yetkilidir.

Yürütme
Madde – 28
28.1. Bu Talimat hükümlerini, Federasyon Başkanı yürütür.

2 Comments

  1. Çise Yılmaz Reply

    biz de salonumuzda bulutgym kullanıyoruz ve çok memnunuz. ücretsiz web sitemiz işimizi görüyor. ayrıca siteden direk ajandamıza erişilebiliyor ve rezervasyon yapılabiliyor. çok teferruat var butik stüdyoyum işimizi fazlasıyla görüyor

Yorumunu paylaşmak ister misin?

X
%d blogcu bunu beğendi: